DesertGreen

Welkom op de website van Travel Clinic Oss.

Gaat u binnenkort op reis? Kom dan langs voor een persoonlijk reisadvies. Wij zijn gespecialiseerd in reizigersadvisering en vaccinatie.

 • 18/04/2017: Hepatitis A-vaccin tekort in Europa: vaccinatie-adviezen tijdelijk aangepast

  Door een toenemende vraag naar hepatitis A vaccins en het achterblijven van de productiecapaciteit is er in Europa een tekort ontstaan aan hepatitis A vaccin.   Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering heeft de richtlijnen voor het krijgen van een hepatitis A vaccin daarom tijdelijk aangepast. Hiermee worden de nog beperkt beschikbare vaccins zo effectief mogelijk ingezet voor die reizigers die de hoogste risico’s lopen.  

  Aanpassingen:

  1)    Uit recente onderzoeken blijkt dat het risico op hepatitis A voor reizigers naar Turkije, Thailand en Zuid-Afrika de afgelopen jaren het sterkst is gedaald. Tijdelijk wordt voor reizigers naar deze drie landen geen vaccin geadviseerd.

  2)    Vaccinaties tegen hepatitis A bestaan uit een serie van twee of drie vaccins. Het eerste vaccin beschermt minimaal 1 jaar, hoogstwaarschijnlijk in ieder geval 3 jaar. Daarom wordt tijdelijk geen tweede vaccin geadviseerd als het eerste vaccin korter dan 3 jaar geleden is gegeven.

  3)    Van het gecombineerde hepatitis A en B vaccin worden normaal gesproken twee vaccins gegeven voor de reis. De meeste reizigers zijn na één vaccinatie voldoende beschermd tegen hepatitis A. Daarom wordt de tweede vaccinatie uitgesteld tot de voorraden in Nederland weer op peil zijn. 

  4)    Extra nadruk wordt gelegd op hygiëne en andere beschermende maatregelen om hepatitis A en B te voorkomen. 

   

  De verwachting is dat het hepatitis A-vaccin in het vierde kwartaal van 2017 weer op voorraad zal zijn in Nederland.

 • 22/03/2017: Update zikavirus in Latijns-Amerika

  Op 15 mei 2015 heeft het ministerie van Volksgezondheid van Brazilië bevestigd dat er mensen in Brazilië besmet zijn geraakt met het zikavirus. Dit is de eerste keer dat dit virus in Brazilië is gerapporteerd. Het zikavirus is in Oeganda ontdekt in 1947. Wereldwijd is er sindsdien een aantal uitbraken gerapporteerd in Afrika en Zuidoost-Azië. Eind 2013 zijn er ook uitbraken gemeld in Frans-Polynesië en omringende eilanden, waaronder ook Paaseiland. Sinds mei 2015 heeft het virus zich verder verspreid naar verschillende gebieden in Zuid- en Midden-Amerika, waaronder ook landen als Curaçao, Suriname, Aruba, Sint Maarten en Bonaire.  In gebieden waar zikavirus is gemeld komen ook denguevirus en chikungunyavirus voor. Al deze virussen worden door dezelfde muggen overgedragen. Deze muggen zijn vooral overdag actief. Reizigers naar deze gebieden kunnen zich tegen alle drie virussen beschermen door met name overdag strikte antimuggenmaatregelen te nemen. Zie voor meer informatie de folder 'DEET op reis'.

   

  Uitbraak in Zuid- en Midden-Amerika sinds 2015

  Nadat het zikavirus in Zuid- en Midden-Amerika is geïntroduceerd heeft het enorme uitbraken veroorzaakt. Hoewel zika bij de meeste mensen nauwelijks ziekteverschijnselen veroorzaakt, werd door deze uitbraak voor het eerst duidelijk dat een zikainfectie tijdens de zwangerschap zeldzame maar ernstige afwijkingen kan veroorzaken bij het ongeboren kind. Het aantal gevallen dat wordt gemeld,  neemt in (delen van) sommige landen in Latijns-Amerika af. De WHO adviseert echter nog grote waakzaamheid in deze gebieden, omdat er nog steeds een verhoogd risico bestaat op uitbraken. De meeste landen in Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied worden daarom nog gezien als uitbraakgebied. Hier geldt het advies voor zwangeren (of vrouwen die zwanger willen worden) om hun reis uit te stellen tot na de zwangerschap. Op de LCR-website onder ‘Advies per land’ is te zien in welke landen het zikavirus nog als epidemie voorkomt.  

   

  Verspreiding van zika in de rest van de wereld

  In grote delen van Zuidoost-Azië, Oceanië en Afrika is het zikavirus regulier op kleine schaal aanwezig. In het verleden is zikavirus in deze regio's aangetoond en een groot deel van de bevolking is hier waarschijnlijk inmiddels immuun voor. Er kunnen daarom wel gevallen van zikavirus voorkomen, maar geen grote aantallen zoals nu in Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De kans om hier zikavirus op te lopen is daarom waarschijnlijk heel klein. Voor deze gebieden wordt geen aanvullend advies gegeven voor zwangere vrouwen. Zie voor meer informatie de folder ‘Zwanger en reizen’.  

   

  Zwanger op reis

  Na uitgebreid onderzoek heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) geconcludeerd dat een zikavirus infectie tijdens de zwangerschap aangeboren hersenafwijkingen, waaronder ‘microcefalie’, kan veroorzaken. Over het algemeen zijn vrouwen tijdens de zwangerschap kwetsbaarder voor infectieziekten. Daarom wordt bijvoorbeeld reizen naar malariagebieden tijdens de zwangerschap afgeraden. Het LCR adviseert aan zwangeren om de risico’s van een reis naar de tropen altijd goed af te wegen om tropische infectieziekten, zoals dengue, chikungunya en zikavirusinfecties, te vóórkomen. Zie voor meer informatie de folder ‘Zwanger en reizen’. Aan zwangeren vrouwen wordt geadviseerd om niet naar gebieden te reizen waar uitbraken van het zikavirus voorkomen. Aan niet-zwangere vrouwen wordt geadviseerd om minimaal de eerste maand na terugkomst niet zwanger te worden. Artsen verwachten dat vrouwen het virus een maand na terugkomst niet meer in het lichaam hebben. Vrouwen kunnen het virus dan niet meer overdragen aan het kind. Gebruik in de tussentijd een condoom of andere anticonceptiemiddel bij seksueel contact. In sperma kan het zikavirus nog langer dan één maand aanwezig zijn. Mannen die in een land zijn geweest waar het zikavirus heerst en een partner hebben die zwanger is of wil worden, wordt geadviseerd minstens twee maanden een condoom te gebruiken.

 • 10/03/2017: Reiziger met gele koorts uit Suriname

  Bij een Nederlandse patiënt is na een reis naar Suriname gele koorts gediagnosticeerd. Hoewel gele koorts endemisch is in Suriname zijn er de afgelopen 45 jaar geen patiënten gemeld. Gele koorts is te voorkomen door vaccinatie. Conform de LCR-richtlijnen wordt voor alle reizigers naar Suriname gele koorts vaccinatie geadviseerd.

  Bron: RIVM

 • 27/01/2017: Update zika virus in Latijns-Amerika

  Op 15 mei 2015 heeft het ministerie van Volksgezondheid van Brazilië bevestigd dat er mensen in Brazilië besmet zijn geraakt met het zika-virus. Dit is de eerste keer dat dit virus in Brazilië is gerapporteerd. Het virus is voor het eerst ontdekt in 1947 in Oeganda. Wereldwijd is er een aantal uitbraken gerapporteerd in Afrika en Zuidoost-Azië. Eind 2013 zijn er ook uitbraken gemeld in Frans-Polynesië en omringende eilanden waaronder ook Paaseiland. Sinds mei heeft het virus zich verspreid naar verschillende gebieden in Zuid- en Midden-Amerika, waaronder ook landen als Curaçao, Suriname, Aruba, St Maarten en Bonaire. Het is waarschijnlijk dat het virus zich verder zal verspreiden over Zuid- en Midden-Amerika. De landen waar autochtone gevallen zijn gemeld, worden per land op de website van het LCR geplaatst onder 'advies per land'. In gebieden waar zikavirus is gemeld komen ook denguevirus en chikungunyavirus voor. Al deze virussen worden door dezelfde muggen overgedragen. Deze muggen zijn vooral overdag actief. Voor reizigers naar deze gebieden wordt geadviseerd met name overdag strikte antimuggenmaatregelen te nemen. Zie ook de folder 'DEET op reis'. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een zikavirusinfectie opgelopen tijdens de zwangerschap een verhoogde kans geeft op afwijkingen bij het ongeboren kind. Een mogelijke associatie van zikavirusinfecties met Guillain-Barre syndroom is onlangs beschreven.

  In het algemeen zijn vrouwen tijdens de zwangerschap kwetsbaarder voor infectieziekten. Daarom wordt reizen naar de malaria- of gelekoortsgebieden tijdens de zwangerschap in het algemeen afgeraden. Het LCR adviseert aan zwangeren om de risico’s van een reis naar de tropen goed af te wegen vanwege het vóórkomen van tropische infectieziekten, zoals dengue, malaria en chikungunya. Dit geldt dus ook voor zikavirusinfecties. De WHO adviseert sinds 8 maart 2016 aan zwangeren vrouwen om niet naar gebieden te reizen waar zikavirus voorkomt. Zwangere vrouwen die een reis overwegen of in gebieden zijn geweest waar het zikavirus voorkomt, verwijzen wij naar de website van het RIVM. Ook voor alle veel gestelde vragen over het zikavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

  Voor het boeken van een reis wordt altijd aan zwangere vrouwen geadviseerd informatie in te winnen bij een reizigersadvies en -vaccinatiebureau.

   

  Bron: PAHO,  WHO en RIVM

 • 24/01/2017: Update aangepast polio vaccinatiebeleid

  Op 5 mei 2014. heeft de WHO de internationale verspreiding van het wild poliovirus een 'Public Health Event of International Concern (PHEIC) verklaard'. Dit betekent dat het een internationale volksgezondheidsbedreiging betreft en een gecoördineerde aanpak vanuit de WHO mogelijk maakt. In 2014 heeft verspreiding plaatsgevonden van polio van Pakistan naar Afghanistan, van Afghanistan (terug) verspreid naar Pakistan, van Syrië naar Irak en van Kameroen naar Equatoriaal Guinea. Voor al deze landen heeft de WHO toen een aangepast vaccinatiebeleid ingevoerd.

  In de afgelopen 12 maanden is er geen verspreiding van het poliovirus meer geweest vanuit Syrië, Kameroen, Equatoriaal-Guinnee en Afghanistan naar andere landen. Daarom is het aangepaste poliovaccinatie beleid voor deze landen niet meer van toepassing. Het aangepast vaccinatiebeleid is nog wel van toepassing voor reizigers naar Pakistan. 

  Vanwege een internationale verspreiding van het poliovirus geldt een aangepast vaccinatiebeleid voor reizigers die langer dan 4 weken naar Pakistan gaan. Het poliovirus was in 2013 bijna uitgeroeid, maar heeft zich in 2014 verspreid naar meerdere landen. Om te voorkomen dat het poliovirus zich verder verspreid over de wereld moeten alle reizigers die langer dan 4 weken naar Pakistan gaan zich laten inenten tegen polio (DTP vaccinatie). Bij vertrek uit Pakistan kan worden gecontroleerd of men tegen polio is gevaccineerd. Deze vaccinatie moet bij vertrek uit Pakistan niet langer dan 12 maanden geleden zijn gegeven. 

  Bron: WHO / Polio Eradication Initiative

   

 • 03/01/2017: Influenza A(H7N9) meldingen in China

  Op 31 maart 2013 hebben de Chinese gezondheidsautoriteiten bij de WHO patiënten gemeld met een infectie veroorzaakt door een nieuw influenzavirus, A(H7N9). Er worden nog steeds gevallen gemeld in China. Op 9 februari 2015 is er een nieuw type vogelgriep (H5N6) gemeld. Het risico op besmetting voor reizigers is laag. Wel gelden de volgende adviezen aan reizigers:  

  o  Contact vermijden met kippen en watervogels

  o  Neem geen dierlijke producten (eieren, vlees, vleeswaren, kaas of andere melkproducten, huiden, jachttrofeeëen) mee tijdens de door -en terugreis, ook niet in kleine hoeveelheden.

  o  Als u zelf kippenvlees bereidt, neem dan goede hygiënische maatregelen in acht (handen wassen) en zorg dat het vlees goed gaar en verhit is (minimaal 70 graden).

  o  Ook in restaurants is het noodzakelijk alleen goed gaar kippenvlees te eten.

  Bron: WHO

 • GEZOND OP REIS!

  Uiteraard wilt u gezond op reis. Bekijk daarom in het onderdeel 'Reisadvies per land' of u vaccinaties nodig heeft. Zowel telefonisch als per e-mail maakt u een afspraak voor een consult.

  Het team van Travel Clinic Oss geeft u advies op maat over:  ReisAdviesPerLand

  FotoKlein

  AfspraakMaken
  Richtlijnen LCR